Ајде на пикник

Кап, кап, ситен дождец роси,
а децата од нашата градинка уживаа во нај разновидни активности.
Исто така го одбележавме и Светскиот ден на пикникот.