Одбележување на Денот на олимпијада

Децата од објектот Бисерчиња го одбележа Денот на олимпијадата преку спортски и натпреварувачки игри во дворот на градинката.