Игри во двор

Летото е пред нас, а игрите во дворот од градинката секогаш интересни и забавни за децата. Преку игра го јакнеме другарството, спортскиот дух и ги развиваме моторичките способности.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: