Обновено детско игралиште во објект Ѕвездички

Од страна на општина Карпош, детското игралиште во дворот на објектот Ѕвездички во Карпош 2, е обновено со нови детски реквизити - лулашки и лизгалка. Грижата за обезбедување на среќно и безгрижно детство, континуирано продолжува.