Долго топло лето

Долго топло лето, со сончевина облеано сето. Со песна и игра да го поздравиме....