Како до полесна адаптација

Почитувани родители/старатели, следи период на адаптација на децата во градинка, а со цел полесно надминување на овој процес, проследете ги препораките подготвени од стручниот тим во нашата градинка.

Презентацијата можете да ја погледнете на следниот линк: