Убаво е да си дете

Што е другарство?
Другарство е да играш, со другарчето да се дружиш,
љубов, почит и верба, на другарчето да му пружиш...
Преку забавни активности научивме што е тоа другарство, и како се сака вистински другар.