Спортски активности

Играм јас играш ти, заедно сме поздрави. Во објектот Ѕвездички по повод Детската недела се одржаа спортски активности на тема “Спортувам да бидам здрав“. Вежбаме и се радуваме, скокаме и се смееме.

(фотографиите од објектот Бисерчиња и Први стапки ќе бидат додадени во наредните два дена)

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: