Ден на учителот

Денеска во објектот Први стапки, групата Јаболчиња го одбележа Денот на учителот. Децата изработија креативна сликовница и ја подарија на воспитниот тим од градинката.