11 Октомври

Во нашата татковина
празникот се слави
во црвено жолта боја
секој знаменце прави....
Со ликовни творби, рецитирање на стихотворби, и преку песна, денес децата го одбележаа 11 Октомври Денот на народното востание.