Каде е стомната?

Во рамките на проектот „Генијални умови“, децата од групата Јаболчиња, објект Први стапки, преку дидактичка игра воочуваа и именуваа просторни односи помеѓу предметите во секојдневниот говор, како и ја усовршуваа визуелната перцепција. Преку креативни активности децата се оспособуваа за точно препознавање и именување на бројот 1.
Воспитувач: Лилјана Илиевска
Неговател: Снежана Стојоска