Светски ден на штедењето

По повод Светскиот ден на штедењето децата од групата Ѕвездички, објект Бисерчиња на интересен начин ги збогатија своите знаења за штедењето.
Благодарност до родителот Бранкица Живковиќ Велевски, од НЛБ Банка која ни ја овозможи оваа едукативна работилница.