Вреди да се штеди

Денеска по повод Денот на штедењето, имавме чест да ги пречекаме гостите од Халк Банка, кои на интересен начин им ги проширија знаењата за штедењето. Голема благодарност до родителот Маја Апостолова, која во објект Ѕвездички група Пеперутки беше наш гостин. Благодарност до Катерина Филиповска преставник на Халк Банка, која во објект Бисерчиња беше гостин на групите Пајчиња, Пеперутки, Мечиња.