Моето омилено животно

Групата Бубамара од објект Ѕвездички и групата Пајчиња од објект Бисерчиња во рамките на проектот „Во светот на животните“ преку насочени активности се поттикнаа да искажуваат радост и задоволство од успешно завршената работа.