Волшебниот свирач

Децата од групата Пеперутки, објект Први стапки, во рамките на проектот „Во светот на бајките“ преку бајката „Волшебниот свирач“ се оспособуваа да ги искажат своите емоции, а истворемено да се запознаат со музичките инструменти.