Градот низ детските очи

Проектот: „Градот низ детските очи“, одобрен од Министерството за труд и социјална политика, се реализира од Октомври 2014 год. Проектот има за цел развивање на љубов, интерес, чувство на патриотизам, почитување, грижа и одговорност кон сопствената татковина, народот, родното место и местото на живеење.