Посета на Управата за хидрометеоролошки работи

Децата од групите 4-5 и 5-6 години од објектот Бисерчиња ја посетија Управата за хидрометеоролошки работи, каде децата се запознаа со метеоролошки, климатолошки и агрометеролошки набљудувачки систем во државната мрежа.