Го градам мојот град

Групата Мечиња 5-6 год. од објектот Ѕвездички учествуваа на манифестацијата "Го градам мојот град" организирана од Детскиот културен центар Карпош по повод 13ти Ноември празникот на нашиот град. Децата изработија макета од главниот град и со тоа го честитаа роденденот на Скопје.