Роденден на нашиот град

Градот убав пак ќе никне,
среде песни в дружен фат,
пак ко сонце цел ќе бликне,
како топол нежен кат.
Денес е роденден на нашето град. Со куклена претстава "Моето Скопје", со рецитирање на стихотворби, пеење на песнички и прошетка го одбележавме денешниот убав и свечен ден.