Бонтон за деца

Проектот: „Бонтон за деца“ чие мото е „однесувај се пристојо и убаво“, а основна цел на проектот е: едукација на децата од предучилишна возраст за значењето на убавото и пристојното однесување што ќе им овозможи полесно прифаќање во општеството и подобар живот.