Метеролошки мерни инструменти и календар на временските појави во природата

Во рамките на проектот „Децата низ годишните времиња“, децата од групата Мечиња, објект Бисерчиња, остварија посета на УХМР при што се запознаа со метеролошките мерни инструменти. Преку планираните и креативни активности се запознаа со карактеристичните промени на дрвото во природата при различните годишни времиња и временските појави во природата.
Воспитувач: Мирјана Китановска
Неговател: Лилјана Митриќиеска