Бранот Бранко

Групата Пчелки од објект Први стапки, ја обработија сликовницата “Бранот Бранко” од проектот „Размислувај еднакво“. Децата се охрабрија и научија како да ги искажат своите мисли и чувства,да размислат за стратегии кои може да ги користат за да се справат со сложени чувства, да размислат пред да дејствуваат.