Шарената пеперутка

Децата од групата Пеперутки, објект Ѕвездички, во рамките на проектот „Шарениот свет на природата“ се запознаа со процесот на раѓање на пеперутката и креираа сликовница за шарената пеперутка. Целта е децата да се стекнат со нови знаења, да се поддржат во истрајноста на процесите на учењето и откривањето, како и да се поттикне креативноста.
Воспитувач: Дијана Стефановска
Неговател: Елизабета Златеска