Трите прасиња

Децата од групата Пеперутки, објект Први стапки, во рамките на проектот „Во светот на бајките“ преку познатите бајки се воведоа во опишување и раскажување на бајките, како и се поттикнаа да искажуваат радост и задоволство од успешно извршената работа.
Воспитувач: Оливера Цветаноска
Неговател: Бранка Филиповска