Рециклирање со имагинација

Проектот „Рециклирање со имагинација“ има за цел: да им понуди на децата добри животни навики, лична одговорност за заштита на животната средина, правилно рециклирање на отпад, да се намали обемот на мешан отпад и сл.