Имам Решение

Во рамките на проектот “Размислувај еднакво”, децата од групата Ѕвездички, објект Бисерчиња, ја обработија сликовницата “Имам решение” oд која научија и се охрабрија да ги слушаат другите, да имаат сочувство кон другите и да си помагаат мегусебно.