Приказна за цвекленце

Децата од објект Ѕвездички, група Мечиња и дел од децата од хетерогена група Пеперутки, ја обработија сликовницата "Приказна за цвекленце” од проектот "Размислувај еднакво". Препознавање на љубезното однесување и славење на различностите се целите кои децата ги научија преку оваа приказна.