Буба Мара другари бара

Децата од групата Пеперутки, објект Ѕвездички, во рамките на проектот „Шарениот свет на природата“ преку разни креативни и подвижни активности ја развиваа љубовта кон танцувањето и креативното изразување преку движења. Се поттикнаа способности за поврзување на количината со симболите на броевите, како и да искажуваат радост и задоволство од успешно извршената работа.
Воспитувач: Дијана Стефановска
Неговател: Елизабета Златеска