Ден на гушкањето

"Подари насмевка, убав збор,
подари нешто свое.
Гушни ги мама и тато,
гушни го другарчето твое."
Денеска многу прегратки, многу љубов, преточено во прекрасни ликовни творби. Го одбележавме денот на гушкањето.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: