Соработка помеѓу градинки

Остварена прекрасна соработка помеѓу воспитно образовниот тим на ЈУОДГ „Орце Николов“, и ЈУДГ ОЦ „Раде Јовчевски Корчагин“. Во објектот Први стапки се одржа стручна презентација од воспитувачите-обучувачи од градинката гостин, Роса Цветановска и Славица Ристеска, на тема „Детски развој и напредок во ефективна и динамична градинка“, како дел од Професионалните заедници за учење. Размена на искуства, дружење и пријатна атмосфера помеѓу воспитните тимови на двете градинки.