Нашата азбука

Во рамките на проектот „Мојата татковина, најубава на свет“, децата од групата Лавчиња, објект Први стапки, се запознаа со нашите монети и букви. Целта е да се воведат во писменоста и осознавање на нејзиното значење, како да стекнат нови знаења, збогатување на детското искуство, збогатување на детскиот говорен фонд, како и запознавање со поимот денар.
Воспитувач: Соња Тошевска
Неговател: Зорица Петковиќ Ристов