Традиција и обичаи

Традицијата и обичаите треба да се негуваат уште од најрана возраст. Децата изработија и нацртаа глинени грниња, цртаа народни носии и уживаа во народните песни.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: