Животен циклус на пингвините

Во рамките на проектот „Генијални умови“ децата од групата Јаболчиња, објект Први стапки, запознавајќи ги животот на пингвините ја развиваа способноста за логичко размислување и временско подредување на настаните по редослед на случување во времето, како и да се препознаваат бројките од 1-5.
Воспитувач: Лилјана Илиевска
Неговател: Снежана Стојоска