Рачиња помагалчиња

Децата од воспитните групи Мечиња 5-6 год, и дел од хетерогената група Пеперутки, ја обработија сликовницата “Рачиња помагалчиња“, од проектот “Размислувај еднакво”. Децата ги именуваа луѓето и нивните професии. Научија дека љубезното однесување создава позитивни промени,и дека сите работи може да ги прават и мажи и жени.