Џудо како спорт

Групата Пеперутки 4-5 год. објект Први стапки, имаа спортска активност под мотото "Мојата идна професија". Ученичката Ана Марија Чапараткова - 7а одделение при ООУ "Лазо Трповски", ја презентираше Џуи Џицу-Џудо техника која беше прилагодена за нивната возраст. На забавени начин децата се запознаа со техниките на заштита и одбрана.
Голема благодарност до Ана Марија за одвоеното време.