Право - како професија

Денес во објектот Први стапки дечињата од група "Јаболчиња" имаа можност да се запознаат со професијата - право, при што го усвоија значењето на поимите право, правда, правичност. На соодветни фотографии, со помош на печат, децата означуваа правично и неправично однесување. Благодарност до родителот Елена Игновска.