Уметници, илустратори

Децата од групата Ѕвездички објект Бисерчиња се запознаа со различните уметнички креативни начини на изразување, преку заедничка соработка и творештво.
Родителите Марјан Димиќ и Драган Китановски презентираа различни илустрации: за игри, различни ликови од игри, за книги, како и ѕидови, мурал за Александар Џамбазов.