Здрави умови - Простување на другите

Воспитната група Бувчиња од објект Први стапки, ја обработија сликовницата “Здрави умови - Простување на другите”, од проектот ‘Размислувај еднакво“. Децата да научат искрено да се извинуваат и да понудат помош на друг, да простат некому и да кажат благодарам кога некој ке направи нешто за нив, се целите кои се постигнаа со обработка на сликовницата.