Пожарникар

Децата од групата Цветчиња од Објектот Ѕвездички се запознаа со професијата пожарникар и алатките кои ги користи при работењето. Голема благодарност до родителот Коста Каранфилоски кој со големо внимание им ја претстави својата професија - пожарникар.