Градинката наша

Во нашата градинка секогаш е многу интересно. Со креативни активности учиме, цртаме, пееме и играме.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: