Градиме форми

Преку дидактички игри децата од групата Јаболчиња, објект Први стапки, во рамките на проектот „Генијални умови“ се поттикнаа кон воочување, препознавање и именување на 2Д форми во просторот, како и ја усовршуваа способноста за поврзување на количина со симбол на број (цифра).
Воспитувач: Лилјана Илиевска
Неговател: Снежана Стојоска