Чоколадната куќичка на Ивица и Марика

Децата од групата Пеперутки, објект Први стапки, во рамките на проектот „Во светот на бајките“, во месец февруари беа во светот на Пинокио и ја создаваа чоколадната куќичка на Ивица и Марика. Преку приказните се поттикнаа за учество во драматизации и кон желбата за прифаќање на улоги, како и да искажуваат радост и задоволство од успешно завршената работа.
Воспитувач: Оливера Цветаноска
Неговател: Бранка Филиповска