Рецепт за среќа

Дали знаете што е потребно за среќа?
Нашите дечиња од групата Пчелки, заедно со психологот, низ многубројни активности го составија "Рецептот за среќа". Ден исполнет со многу насмевки, прегратки, игри, љубов и забава, тоа се и нашите состојки за среќа.
"ЗА СРЕЌА Е ПОТРЕБНО МАЛКУ, И ТАА Е УШТЕ ПОГОЛЕМА КОГА СЕ ДЕЛИ"