Змејот на Анџали

Децата од групата Пајчиња, објект Бисерчиња ја обработија сликовницата “Змејот на Анџали” од проектот “Размислувај еднакво”. Го продлабочија знаењето и разбирањето на љубезноста, ги развиваа емоциите, и помогнаа да изградат љубезност со другите деца.