Вредни пчелки

Децата од групата Пеперутки, објект Ѕвездички, во рамките на проектот „Шарениот свет на природата“ преку креативни активности се поттикнаа на интерес кон научниот пристап во проучување и осознавање на природата, како и ја развиваа способноста за слушање со внимание.
Воспитувач: Дијана Стефановска
Неговател: Елизабета Златеска