Учиме за отпадно масло 2018

Нови еколошки работилници за отпадно масло се одржаа со децата од градинките Распеана Младост и Градинка Орце Николов - Карпош IV и Карпош 3.
Децата и оваа година одлично ја прифаќаат темата и едукативните активности кои ги реализираат со воспитувачките. Нивното еко знаење за штетноста на отпадните масла и како тие се собираат и рециклираат е се поголемо!