Инклузија и средина за учење

Воспитниот и стручен тим на нашата градинка учествуваше на 4 дневна обука и професионално усовршување на тема „Инклузија и средина за учење“, во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги. Прекрасно искуство, нови знаења и вештини, пренесени од г. Дарко Кобетиќ, меѓународен експерт за обуки на професионалци од предучилишна возраст, а реализирано од Министерство за труд и социјална политика.