Ден на океаните

Децата морињата и океаните ги поврзуваат со одмор, сонце и плажа, но тие се многу повеќе од тоа. Научивме дека треба да ги чуваме и да се грижиме за нив. Денес го одбележавме 7 ми Јуни, Светскиот ден на океаните.