Дружба со баба и дедо 2018

Традиционална Дружба со баба и дедо... возбуда, радост, емоции... и јадења од вредните раце на баба