Краен производ од децата

Краен производ постигнат од децата од група Јаболчиња, објект Први стапки, ЈУОДГ "Орце Николов" - Скопје во рамките на "Let's Learn Through Art" - eTwinning prоject 2024.

Книгата можете да ја погледнете на следниот линк: